Hívjon fel!
+36 1 412 2400

Jogi nyilatkozat

1. Általános szabály

Az LLP Hungary Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata  kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

2. Szerzői jog

A honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, az ezekhez fűződő jogok kizárólag a LLP Hungary Kft.-t illetik meg.

Az LLP Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A kapcsolás létrehozásához adott hozzájárulás esetében is tilos a honlap bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba (framing, illetve embedded link), illetőleg a kapcsolást csak a https://www.decisionoffice.com című honlap nyitóoldalához lehet létrehozni.

A felhasználó jogosult az LLP Hungary Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben  kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül az LLP Hungary Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

3. Védjegyek

A honlapon megjelenő védjegyek és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok kizárólag a LLP Hungary Kft.-t illetik meg.

A honlapon elérhető védjegyeket, logókat, információkat és egyéb anyagokat az LLP Hungary Kft. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

4. A honlap tartalma

A honlapon megjelenített információkat az LLP Hungary Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé és fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

5. Kapcsolódó honlapok

Az LLP Hungary Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó, honlapokhoz az LLP Hungary Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

6. Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata

Az LLP Hungary Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt. Például: név, cím, telefonszám, e-mal cím.

Az LLP Hungary Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket önkéntesen ad meg. Miután megosztja velünk a személyes adataidat, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

Személyes adatai az LLP Hungary Kft. adatbázisába kerülnek. Az adatok feldolgozását az LLP Hungary Kft. szigorúan bizalmasan végzi.

Az önkéntesen megadott, személyes adatokat a honlapon megadott felhasználási módokon, célokon kívül az LLP Hungary Kft. az alábbiak szerint használhatja fel:

  • A névre és címre szóló kiküldés céljára
  • A szolgáltatásokról postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra
  • hírlevél küldésre, szolgáltatások ajánlására

 

Egyéb információk, melyeket felhasználhatunk:< – cookie-kat amelyek segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerverszámítógép a honlapunkra történõ visszalátogatáskor, hogy már járt a honlapunkon és megadott részünkre bizonyos adatokat, így ezeket  az adatokat nem kéri újra.

Honlapunk elmenthet olyan információkat a számítógépéről, mint az IP-cím, a böngészõ típusát, a computer operációs rendszerét.

Ezen információk nem személyes adatok.

7. A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket az LLP Hungary Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.